Gå til navigasjon Gå til innhold

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks trådte i kraft 1. mars 2016 og beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 1. februar 2016.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 gjelder en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

30. mai.
2016

Standardisering og økt sikkerhet ved overføring av filer mellom staten og bankene

Staten ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ) stiller krav om felles standard for sikring- og transport av filbaserte betalingstransaksjoner i sine fremtidige avtaler med bankene.

09. mai.
2016

Nye sider om etatsstyring

DFØ forvalter fra 1. januar 2016 kravene til etatsstyring i det statlige økonomiregelverket etter delegert fullmakt fra Finansdepartementet.

26. apr.
2016

Nå kan statsansatte levere reiseregning på mobilen

Fra og med i dag kan rundt 80 000 statlige ansatte levere reiseregning via en app på mobilen – mens de er ute på reise.

25. aug.
2016

Etatsstyring i balanse – et miniseminar for ledere og folk med dårlig tid

Departementene kritiseres for sin detaljstyring av underliggende virksomheter og oppfordres til å gi handlingsrom og frihet i oppgavegjennomføringe...

25. aug.
2016

Etatsstyring i balanse – et miniseminar for ledere og folk med dårlig tid

Departementene kritiseres for sin detaljstyring av underliggende virksomheter og oppfordres til å gi handlingsrom og frihet i oppgavegjennomføringe...

05. sep.
2016

Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Agresso Planlegger

Heldagskurs. Påmeldingsfrist tirsdag 30.august 2016

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.