Gå til navigasjon Gå til innhold

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks trådte i kraft 1. mars 2016 og beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 1. februar 2016.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 gjelder en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

30. mai.
2016

Standardisering og økt sikkerhet ved overføring av filer mellom staten og bankene

Staten ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ) stiller krav om felles standard for sikring- og transport av filbaserte betalingstransaksjoner i sine fremtidige avtaler med bankene.

09. mai.
2016

Nye sider om etatsstyring

DFØ forvalter fra 1. januar 2016 kravene til etatsstyring i det statlige økonomiregelverket etter delegert fullmakt fra Finansdepartementet.

26. apr.
2016

Nå kan statsansatte levere reiseregning på mobilen

Fra og med i dag kan rundt 80 000 statlige ansatte levere reiseregning via en app på mobilen – mens de er ute på reise.

26. sep.
2016

Møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Velkommen til nettverksmøte med tema digitalisering i offentlig sektor.

27. sep.
2016

Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Heldagskurs. Påmeldingsfrist: tirsdag 20. september.

27. sep.
2016

SAP HR grunnkurs modul 1-6 for basis-/delservicekunder

Todagers PC-kurs som etterfølges av todagers kurs i modul 7-10. Påmeldingsfrist 20.september 2016.

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.